Privacy Policy

Deze Privacy Policy geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens via deze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Xillion ICT Solutions verwerkt persoonsgegevens over u doordat u deze website bezoekt, of op deze website contactformulieren invult.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

Voor- en achternaam (als u die invult)
Geslacht (als u die invult)
Adresgegevens (als u die invult)
Telefoonnummer (als u die invult)
Bedrijfsnaam (als u die invult)
E-mailadres (als u die invult)
IP-adres en locatie (automatisch bij website-bezoek)
Andere persoonsgegevens: alleen wanneer u die telefonisch, in een webformulier of per e-mail aan ons doorgeeft, en alleen voor het doel waarvoor u ze hebt gegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken op onze website

Xillion ICT Solutions verzamelt door middel van de communicatie via haar website en contactformulieren geen bijzondere persoonsgegevens van u, zoals gegevens waaruit uw ras of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of uw lidmaatschap van een vakbond blijkt. Evenmin verwerkt Xillion ICT Solutions via haar website uw genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op uw unieke identificatie, of gegevens over uw gezondheid of  uw seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.


Kinderen jonger dan 16 jaar

Xillion ICT Solutions heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@xillion.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we gegevens nodig hebben

Xillion ICT Solutions verwerkt uw persoonsgegevens, nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven of nadat u over die verwerking bij het invullen bent geïnformeerd, voor de volgende doelen:
 
  • Om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om fraude te onderzoeken of te voorkomen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Xillion ICT Solutions zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) voor bezoekersgegevens is: maximaal één jaar.


Delen met anderen

Xillion ICT Solutions deelt uw persoonsgegevens niet met derden behalve wanneer  dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (en alleen nadat u daarmee schriftelijk hebt ingestemd) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Xillion ICT Solutions is en blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


In kaart brengen websitebezoek

Xillion ICT Solutions gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy omdat ze uw gegevens alleen geanonimiseerd verwerken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen (zie ook Cookie Policy).


Bij bepaalde onderdelen van een website zetten websites van andere organisaties cookies. Het gaat dan om extra’s zoals een filmpje van YouTube, de mogelijkheid om iets te twitteren, of een interactieve plattegrond van Google. Als u deze extra’s gebruikt, kan de website van die andere organisatie cookies plaatsen op uw tablet, computer of telefoon. Wij hebben geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen. Voor analytische doeleinden kan Google Analytics gebruikt worden

.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: privacy@xillion.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Xillion ICT Solutions zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw mail, op uw verzoek reageren.


Beveiliging

Xillion ICT Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, maakt dan gebruik van onze Responsible disclosure procedure.

De verwerking van persoonsgegevens wordt opgenomen in het register van Verwerkingsactiviteiten.

Deze privacyregels gelden alleen voor een bezoeker van de Xillion ICT Solutions website. Voor Xillion ICT Solutions klanten gelden specifieke contractuele regels.

Adviesgesprek aanvragen