Disaster Recovery dankzij Uniserver DRaaS

Voorkomen is beter dan genezen: bescherm belangrijke data

Wist u dat dataverlies gemiddeld 517.000 euro per jaar kost? Een grote regionale stroomstoring, een overstroming of een aanval met een virus kan gigantische impact hebben op de bedrijfsvoering. Reden voor Xillion uit Geleen om de oplossing DRaaS – Disaster Recovery as a Service aan de dienstverlening toe te voegen.

Sinds 2002 levert Xillion als ICT-bedrijf vanuit het zuiden van Nederland kwalitatief hoogwaardige ICT-oplossingen. Een belangrijke pijler onder de dienstverlening van Xillion is een goede service en het opbouwen en onderhouden van een langdurige relatie met klanten en partners. Xillion neemt de zorg voor de ICT-systemen (zowel hard- als software) uit handen van haar klanten. Daarnaast zorgt Xillion ervoor dat de ICT-systemen en de bedrijfsvoering van de klanten zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd zijn.

Jean Huveneers, CTO van Xillion: “Als partner gebruiken we de clouddiensten van Uniserver al zo’n vijf jaar – ook voor onze klanten. De oplossing DRaaS (Disaster Recovery as a Service) was tot voor kort eigenlijk alleen maar voor grote(re) organisaties bereikbaar”, stelt Huveneers. “De organisatie, infrastructuur en zeker de kosten vormden voor het MKB een belemmering.”

Continuïteit waarborgen

Een grote regionale stroomstoring, een overstroming of een aanval met een virus kan de levering van IT totaal op z’n kop zetten. Het is dan maar de vraag of de calamiteit snel genoeg te pareren is door een back-up terug te zetten. Meestal niet. Door met DRaaS een uitwijkmogelijkheid te realiseren in de cloud zijn onze klanten snel weer up & running.

Volgens hem zijn de klanten van Xillion voornamelijk MKB-bedrijven in de grootte van vijf tot honderdvijftig werkplekken. “Een deel van onze klanten werkt volledig in de cloud. Voor de overige klanten kunnen we nu, dankzij DRaaS, voor bepaalde applicaties en specifieke ‘on-premises’ diensten in samenwerking met Uniserver toch ook 24×7 beschikbaarheid efficiënt en betaalbaar realiseren.”

Als voorbeeld noemt Huveneers een paar typen klanten. MKB-bedrijven zoals transportbedrijven, die als toeleverancier voor grote bedrijven werken, hebben te maken met leveringen die aan hoge eisen moeten voldoen. Maar ook binnen de zorgsector is het tijdsbestek waarbinnen de zorg beschikbaar is erg belangrijk. “En denk eens aan productiebesturing. Door selectief met de mogelijkheden van DRaaS om te gaan, kunnen we onze klanten nu zekerheid van gegarandeerde dienstverlening bieden voor de totale ICT-omgeving en infrastructuur. Maar ook op applicatieniveau! De DRaaS-diensten die we aanbieden kunnen we op klantniveau inrichten en vormgeven.” Uniserver borgt de dienst: zowel technisch als qua certificering.

Slim inrichten

“Door selectief en gericht zaken via DRaaS veilig te stellen, waarbij we rekening houden met de  beschikbare bandbreedte van de infrastructuur, kan het MKB ook de kosten beperkt houden.” Huveneers besluit: “Slim de juiste zaken inrichten en ‘buiten de deur’ zetten, is mogelijk met de combinatie cloud en DRaaS. Een uitkomst voor alle MKB-ers die 24×7 niet als uitdaging maar als vereiste voor een goede bedrijfsvoering zien”.

Digitale verzekering

Steeds meer organisaties zijn informatie gedreven waarbij hun bedrijfscontinuïteit volledig afhankelijk is van IT infrastructuur die 24×7 in de lucht moet zijn. Daniëlle Vogelenzang, Commercieel Directeur Uniserver: ”U wilt als bedrijf de kans op dataverlies minimaliseren. Wat de oorzaak dan ook is – een natuurramp, een menselijke fout, een DDOS-aanval of een stroomstoring zoals afgelopen maand in Amsterdam. Dataverlies is kostbaar en risicovol. Het is niet langer de vraag of u een ramp voorkomt, maar wanneer. DRaaS is hiervoor een broodnodige digitale verzekering voor ieder bedrijf, klein of groot”.

Adviesgesprek aanvragen