Privacy

PrivacyO ontwikkelt een Privacy as a Service oplossing voor bedrijven en overheden.

PrivacyO uit Geleen heeft een Privacy as a Service oplossing ontwikkeld. De dienst is nu reeds beschikbaar. Met de PrivacyO Manager kunnen bedrijven en overheden in de komende maanden invulling gaan geven aan het aantoonbaar compliant zijn met 50+ vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming die over slechts 7 maanden (25 mei 2018) van kracht wordt.

PrivacyO biedt een oplossing voor bedrijven en overheden om aantoonbaar privacy compliant te worden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Voor hun zijn er voldoende incentives, waaronder de torenhoge boetes (€ 20 miljoen of 4% van de wereldomzet), het toenemende  privacybewustzijn van klanten en leveranciers, de snel groeiende cybercriminaliteit en de steeds grotere imagoschade veroorzakende datalekken.

Toelichting

Gedreven door economische expansie heeft de digitalisering van informatiestromen de afgelopen twee decennia een enorme vlucht genomen. (Her)gebruik van persoonsgegevens voor ‘nieuwe’ doelen is eerder regel dan uitzondering. Naast de economische voordelen heeft deze digitalisering ook een keerzijde. Ze tast het fundamentele recht van privacy van burgers aan en daarmee het vertrouwen dat noodzakelijk is voor een goed functionerende markt. Het is met name deze latente vertrouwensbreuk tussen de marktpartijen die de Europese wetgever heeft doen besluiten de Europese privacy-spelregels aan te scherpen. Bijvoorbeeld door de rechten van de burger uit te breiden en met name bedrijven en overheden te dwingen om privacy accountable te worden en daarmee het tanende vertrouwen herstellend.

Privacy accountability conform de GDPR vergt echter meer dan het lezen van een paar boeken. De echte oplossing ligt in het beantwoorden van de vraag: ‘Hoe gaan wij dit doen?’. PrivacyO heeft deze vraag beantwoord door de in de GDPR neergelegde opdrachten te vertalen naar een voor iedere organisatie herkenbare Plan-Do-Check-Act aanpak. Een aanpak die gericht is op het identificeren van het gebruik van persoonsgegevens, het formuleren van een privacy missie met bijbehorende gedragsregels, en het benoemen van een privacy team waaraan een 50+ tal uit te voeren privacy activiteiten wordt opgedragen. Het is aan de hand van deze planning dat de Functionaris voor Gegevensbescherming moet controleren of er sprake is van een aantoonbare compliance met de AVG.

Adviesgesprek aanvragen