wifi tracking

ePrivacy-verordening en wifi-tracking: wat komt erbij kijken?

Wat betekent de ePrivacy-verordening en wifi-tracking voor het MKB? Laatst sprak onze privacy officer Ton Notermans met een ondernemer die in zijn bedrijf wifi-tracking wou toepassen. Deze ondernemer maakte zich echter zorgen over de impact vanuit de AVG-wetgeving en de oude en nieuwe ePV.

Geen reden voor paniek. In dit artikel gaat Ton nader in op de ePrivacy-verordening, wifi-tracking én geeft Ton u handvaten hoe u dit het beste kunt aanpakken.

Laten we eerst kijken wat wifi-tracking inhoudt

Wifi-tracking houdt in dat met behulp van het wifi-signaal van mobiele apparaten, mensen met een mobiel apparaat gevolgd kunnen worden. Wifi-tracking is ’eenvoudig’ omdat het mobiele apparaat niet verbonden hoeft te zijn met een wifi-netwerk.  De wifi-verbinding op het mobiele apparaat dient hiervoor aan te staan. Mobiele apparaten zenden continue wifi-signalen uit om een verbinding te kunnen maken met een wifi-hotspot. De sensor (beacon) vangt wifi-signalen op van het mobiele apparaat. In die signalen zit o.a. het mac-adres van het mobiele apparaat. Hierdoor is het mobiele apparaat dat wifi-signalen uitzendt, onderscheidbaar van andere apparaten. De sensor verwerkt het mac-adres in combinatie met andere gegevens, namelijk de signaalsterkte van het geregistreerde wifi-signaal van het apparaat, locatie van het mobiele apparaat, datum en het tijdstip van de meting. Op basis van deze gegevens kan men informatie achterhalen over het aantal apparaten en het bewegingsgedrag van mensen, mits het in het bereik van de sensor is. Bedrijven krijgen hierdoor informatie rondom winkelgedrag en bewegingen binnen gebieden die vallen in het bereik van de meetsensoren (beacons).

Mag er gemeten worden op deze wijze?

Bekijken hoe mensen zich bewegen door ze te volgen op basis van unieke nummers zoals mac-adres, imei-nummer of actief wifi-signaal mag voor statistische doeleinden gebruikt worden, mits dit beperkt is in tijd en plaats. Gegevens moeten verwijderd of geanonimiseerd worden als ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk verzameld zijn.

Melding van tracking

Vooraf moet melding worden gemaakt van de tracking. Het gebied, doel en de verantwoordelijke persoon en/of bedrijf moet(en) vermeld worden. Dat kan bijvoorbeeld met iconen die helder en begrijpbaar zijn.

Data delen met derden

Data die verzameld wordt, mag alleen met derden geanonimiseerd gedeeld worden. Maar wat doet u nu als een derde voor jou de gegevens verzamelt en analyseert en dus de werkelijke data kan zien? Mag dat? De nieuwe ePV geeft aan dat dit mag, maar dan moet er wel een verwerkersovereenkomst zijn met deze derde partij, zoals bedoeld in de AVG. Hier helpt het feit dat de AVG geïntroduceerd is vooraf de nieuwe ePV, waardoor veel bedrijven ervaring hebben opgedaan met de verwerkersovereenkomst.

Wat brengt de nieuwe ePV?

De nieuwe ePV gaat (nog) minder in op techniek, maar meer op de gevolgen voor de privacy. Ook is het goed dat toestemming voor bijv. cookies via de standaardinstelling van browsers en applicaties geconfigureerd kunnen worden. Binnen de nieuwe ePV staat het begrip “toestemming” centraal. Als u toestemming heeft, mag u onder voorwaarden een aantal persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Het krijgen van toestemming wordt echter lastiger. Voor commerciële doeleinden gebruikmaken van gegevens die verkregen worden via cookies en vergelijkbare technieken wordt moeilijker voor de ondernemer. Een van de redenen hiervoor is dat toestemming voor cookies straks ingebakken zit in de moderne browsers en applicaties. U zult als ondernemer meer moeite moeten doen om  gebruikers over te halen om toestemming te krijgen voor het plaatsen van cookies. 

Tips

Tip voor de ondernemer: Ben duidelijk in het melden dat u wifi-tracking inzet. Geef ook het meetgebied in heldere duidelijke bewoordingen aan. Leg duidelijk uit wat het doel is van het verzamelen van gegevens en bij wie men terecht kan voor meer informatie.

Tip voor de gebruiker: wilt u niet meedoen aan wifi-tracking: zet uw mobiele apparaat uit of neem het mobiele apparaat niet mee in de wifi-tracking zone. U kunt natuurlijk ook uw wifi uitzetten.

Adviesgesprek aanvragen