Woongoed-2-Duizend

Nieuwe werkplek omgeving bij WoonGoed 2-Duizend

Bij Woongoed 2-Duizend zijn wij al enkele jaren verantwoordelijk voor het systeembeheer. Na reorganisaties binnen de woningstichting werd het ook tijd om de ICT-voorzieningen op deze nieuwe werkelijkheid aan te passen. Hiervoor hebben we begin dit jaar een nieuwe omgeving gerealiseerd waarin beveiliging, betrouwbaarheid en flexibiliteit van de omgeving de belangrijkste uitgangspunten zijn. Met de overgang naar de nieuwe omgeving hebben we daarnaast een besparing op het ICT-budget kunnen realiseren en is de omgeving nu ook voorbereid op de verbeteringen en innovaties die we samen met Woongoed 2-Duizend nog aan het implementeren zijn. Voor de ICT-voorzieningen maken we slim gebruik van een combinatie van clouddiensten en lokale oplossingen.

“Binnen onze reorganisatie wilden wij informatievoorziening een belangrijke plek geven. Daarom hebben we het systeembeheer in ons bedrijf sinds een jaar uitbesteed aan Xillion. Wat ons vooral erg aanspreekt in Xillion is het vermogen mee te denken op strategisch level. Xillion geeft ons antwoord op lastige vragen als: ‘Waar willen we naartoe met ICT? Hoe gaan we dit vervolgens inzetten?’. Bij iedere IT-stap en elk moment dat we software of hardware willen aanschaffen, heeft Xillion een adviserende rol. Ook kijkt het bedrijf kritisch naar de verschillende mogelijkheden die er zijn. Bovendien is het contact erg prettig. En misschien nog wel het belangrijkste: ze komen hun afspraken na!” (Elles Kroezen).