Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg te Maastricht op 20 juni 2003 onder nummer 14075388. Indien gewenst zullen wij u een exemplaar van deze voorwaarden toezenden of kunt u deze hieronder downloaden.

Algemene voorwaarden Xillion ICT Solutions